ให้บริการรถเครน25ตันจังหวัดร้อยเอ็ด ลักษณะงานคือเป็นงานเทปูนค้าน 20 คิวชั้น2 หน้างานอยู่ที่เยื้องโรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ขอบขอพระคุณทีมงานมากๆที่ทำให้งานนี้สำเร็จไปด้วยดี

 

อำเภอในจังหวัดร้อยเอ็ด