ให้บริการรถเครน25ตันจังหวัดสุรินทร์ ลักษณะงานเป็นงานที่มีลักษณะดังนี้ งายยกเสาโทรศัพท์ ทูมูฟ เป็นเหล็กที่ช่างประกอบไว้แล้วรอยกขึ้นประกอบ ยกประมาณ4ครั้ง แล้วให้รถแต่งตัวเซฟตี้100 ประกอบไปด้วย หมวก รองเทาผ้าใบ เสื้อผ้าการแต่งกายเรียบร้อย เป็นงานเซฟตี้100 ที่มีลักษณะไม่ง่ายนักคนขับรถต้องมีความชำนาญในการติดตั้งป้าย และเป็นงานที่ไม่ประมาท ต้องระมัดระวังอย่างเต็มที่กับงานด้านนี้ นอกเหนือจากนี้งานนี้ต้องเช็ดหน้างานให้เรียบร้อยว่ารถเข้าหน้างานได้หรือไหม งานเป็นเช่นไร ต้องยืนไกลไหม จอดประชิดหรือไหม งานนี้จะสำเร็จไปได้ด้วยดีต้องขอขอบรพะคุณลูกค้าเป็นยังมากที่ไว้วางในการทำงานของเรา ถ้าทางเราทำงานผิดผลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

อำเภอในจังหวัดสุรินทร์