ให้บริการรถเครน30 ตันที่จังหวัดบุรีรัมย์ ลักษณะงานคือเป็นยกป้ายไทยวัสดุ ยกสูง 30เมตร หนักชิ้นละ500 kg เป็นงานยกประกอบ หรือติดตั้งป้าย งานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างยาก เพราะเสี่ยงกับความสูง คนขับต้องชำนาญและมีความระมัดระวังเป็นอย่างมาก งานนี้ต้องขอบพระคุณเฮียฮวด และทีมงานเฮียปอ เป็นอย่างมากที่ทำให้งานนี้ผ่านสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อำเภอในจังหวัดบุรีรัมย์