ให้บริการรถเครน45ตันที่จังหวัดสุพรรณบุรี งานยกป้ายชื่อโฆษณาร้านศรีสุพรรณ ที่อ.เมืองจ.สุพรรณบุรี ยกป้ายสูง18เมตร น้ำหนัก5ตัน อันดับแรกต้องใช้เทนเลอร์ 1 คันท้ายป้ายออกมาจากโกดังระยะทางประมาณ 300 เมตร จึงทำการติดตั้งป้ายได้งานนี้จะสำเร็จไปด้วยดีได้ต้องขอบพระคุณทีมงานเฮียปอมากๆที่มีความสามัคคีในหมู่คณะจึงทำให้งานนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี

อำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรี