ให้บริการรถรถเฮี๊ยบ3ตันจังหวัดลพบุรี ลักษณะงานคือย้ายท่อยาว6เมตรจากโกดังเก่า ไปยังโกดังใหม่ระยะห่างกัน 300เมตร ย้ายในไซด์งานที่โรงแป้ง Blue Wave spa อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งานนี้เป็นงานที่ง่าย

 

อำเภอในจังหวัดลพบุรี