เฮี๊ยบ3ตันจังหวัดลพบุรี

เฮี๊ยบ3ตันจังหวัดลพบุรี

ให้บริการรถรถเฮี๊ยบ3ตันจังหวัดลพบุรี ลักษณะงานคือย้ายท่อยาว6เมตรจากโกดังเก่า ไปยังโกดังใหม่ระยะห่างกัน 300เมตร ย้ายในไซด์งานที่โรงแป้ง Blue Wave spa อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี งานนี้เป็นงานที่ง่าย   อำเภอในจังหวัดลพบุรี อำเภอโคกเจริญ อำเภอโคกสำโรง อำเภอชัยบาดาล อำเภอท่าวุ้ง อำเภอท่าหลวง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอเมืองลพบุรี อำเภอลำสนธิ อำเภอสระโบสถ์ อำเภอหนองม่วง อำเภอบ้านหมี่

Continue reading →