เครน25ตันจังหวัดกาฬสินธ์ุ

เครน25ตันจังหวัดกาฬสินธ์ุ

ให้บริการรถเครน25ตันจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นงานยกเหล็กน้ำหนัก4ตัว หนักไม่เกิน3ตัน(แยกประกอบ)หน้างานอยู่ที่โรงเรียนหนองบัวตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ งานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างง่ายเพราะคนขับรถจะสามารถรู้ได้ทันทีว่าจะต้องเตรียมตัวไปยังไงบ้าง งานนี้ต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากที่ไว้วางใจให้เรารับใช้ ถ้าทีมงานทำงานผิดผลาดประการใด ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย อำเภอในจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเขาวง อำเภอคำม่วง อำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน อำเภอท่าคันโท อำเภอนาคู อำเภอนามน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอยางตลาด อำเภอร่องคำ อำเภอสมเด็จ อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอสามชัย อำเภอหนองกุงศรี อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอห้วยเม็ก อำเภอกมลาไสย อำเภอกุฉินารายณ์

Continue reading →