เฮี๊ยบ3ตันจังหวัดอุบลราชธานี

เฮี๊ยบ3ตันจังหวัดอุบลราชธานี

ให้บริการรถเฮี๊ยบ3ตันจังหวัดอุบลราชธานี ลักษณะคือยกเหล็กลงจากรถบรรทุกสิบล้อเปิดข้างหนักประมาณ3ตัน หน้างานอยู่ที่ อ.เมืองจ.อุบลราชธานี งานเฮี๊ยบเป็นงานที่ง่ายเพราะเป็นงานที่เรายกกันประจำอยู่แล้ว เลยเป้นงานค่อนข้างง่าย แต่ที่สำคัญงานนี้จะผ่านสำเร็จไปด้วยดีไม่ได้หากไม่เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ อำเภอในจังหวัดอุบลราชธานี   อำเภอกุดข้าวปุ้น อำเภอโขงเจียม อำเภอเขมราฐ อำเภอเขื่องใน อำเภอเดชอุดม อำเภอดอนมดแดง อำเภอตระการพืชผล อำเภอตาลสุม อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอนาจะหลวย อำเภอนาตาล อำเภอนาเยีย อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน อำเภอบุณฑริก อำเภอโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร อำเภอม่วงสามสิบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอศรีเมืองใหม่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอสำโรง อำเภอสิรินธร อำเภอเหล่าเสือโก้ก

Continue reading →