รถเฮี๊ยบ3ตันจังหวัดราชบุรี

รถเฮี๊ยบ3ตันจังหวัดราชบุรี

ให้บริการรถเฮี๊ยบ3ตันที่ จังหวัดราชบุรี ยกต้นไม้จำพวกต้นลีลาวดี ย้ายห่างกัน300เมตรเป็นจำนวน16ตัน หน้างานอยู่ที่ บ้านโป่ง จ.ราชบุรี งานที่ผ่านอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นเล็กน้อยแต่ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดี ต้องขอบพระคุณความสามัคคีในหมู่คณะที่ทางทีมงานเฮียปอ ได้ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงและงานนี้ต้องขอบพระคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ อำเภอในจังหวัดราชบุรี อำเภอจอมบึง อำเภอดำเนินสะดวก อำเภอบางแพ อำเภอบ้านคา อำเภอบ้านโป่ง อำเภอปากท่อ อำเภอโพธาราม อำเภอเมืองราชบุรี อำเภอวัดเพลง อำเภอสวนผึ้ง

Continue reading →