รถเครน35ตันที่จังหวัดยโสธร

รถเครน35ตันที่จังหวัดยโสธร

ให้บริการรถเครน35ตันที่จังหวัดยโสธร เป็นงานยกถังน้ำมัน4.7ตันยาว6เมตร กว้าง3เมตร 2ตัว ยกลงจากเทนเลอร์งานนี้ต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากในการทำ คนขับรถต้องมีความชำนาญในการทำงาน อำเภอในจังหวัดยโสธร อำเภอค้อวัง อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอทรายมูล อำเภอไทยเจริญ อำเภอป่าติ้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอเมืองยโสธร อำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม  

Continue reading →