เฮี๊ยบ5ตันที่จังหวัดเชียงใหม่

เฮี๊ยบ5ตันที่จังหวัดเชียงใหม่

ให้บริการรถเฮี๊ยบ5ตันที่จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะงานคือเป็นงานขนแผ่นโซล่าเซลต้นทางจากอ.เมืองจ.เชียงใหม่ ไป ปลายทางที่อ.ชัยบาดาล จ.ชัยภูมิระยะทางร่วม 641 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง6 ชม. ซึ่งงานนี้เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยหล่อ อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่ออน อำเภอแม่อาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอฮอด

Continue reading →