ให้บริการรถกะบะ 4ล้อคอก บางนา เป็นงานขนเหล็ก 2ตัน จากที่ขึ้นของจาก บานา ไปที่อ.บ้านโปร่ง จ.ราชบุรี