ให้บริการรถเครน45ตันจังหวัดนครราชสีมา ที่อ.บัวลาย จังหวัดนครราชสีมา ใช้ยกชิ้นงานหนัก 200 kg สูง 30 เมตร จำนวน4ตัว ลักษณะงานเป็นเครื่องจักรที่มีขนาดหนัก และยกขึ้นที่สูง งานนี้มีความเสี่ยงและอันตรายเป็นอย่างมากต้องใช้ความชำนานและความเชี่ยวชาญในการขับเครน งานนี้จะผ่านไปด้วยดีไม่ได้ถ้าไม่มีความสามัคคีในหมู่คณะ ขอบพระคุณเฮียปอมากๆที่ทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา