ให้บริการรถเครนกระเช้า25ตันเขตบางรัก ลักษณะงานคือเป็นงานยกช่างขึ้นผูกเชือกเสาธงสูง 27 เมตร หน้างานอยู่ที่โรงเรียนอัญสัมชันบางรักงานี้เป็นงานที่ใช้ความสูงเป็นหลักในการยกคนขึ้นติดตั้งเป็นจำนวน2ตัน เลยทำให้คนขับต้องไม่ประมาณแม้แต่น้อยต้องมีสมาธิในการทำงาน