ให้บริการรถเครน25ตันจังหวัดมหาสารคาม ลักษณะงานคือเป็นงานที่เป็นเกี่ยวกับยกแผ่นพื้นขึ้น ชั้น2 จำนวนแ20แผ่น ขึ้นชั้น2 งานนี้อยู่ที่อ.กิ่งกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม งานนี้ผ่านพ้นไปด้วยดี