ให้บริการรถเครน16ตันลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานี ลักษณะงานคือเป็นงานเทปูน 16คิว เทปูนชั้น2 เป็นงานง่ายๆคนขับจะรู้ได้ทันที่ว่าต้องเตรียมบักเก็ตไปด้วย