ให้บริการรถเครน25ตัน จังหวัดกำแพงเพชรเป็นงานติดตั้งป้ายLPGสูง16เมตร หนัก 700kg หน้าไซด์งานอยู่ที่111 หมู่13 ต.นครชุม อ.เมือง กำแพงเพชร งานนี้เป็นงานที่ไม่ยากคนขับรถมีความชำนาญในการทำงานเป็นอย่างดี เพราะงานนี้ต้องยกคนขึ้นติดตั้งป้ายประมาณ1-2คน ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 3-4ชั่วโมง งานนี้ต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆที่ให้ความไว้วางใจในการบริการขอเรา ถ้าทีมงานทำงานผิดผลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

อำเภอในจังหวัดกำแพงเพชร