ให้บริการรถเครน25ตันจังหวัดมุกดาหาร เป็นงานยกถังน้ำมันขึ้นติดตั้ง อันดับแรกยกลงจากเทนเลอร์ก่อน วางลงกับพื้น แล้วยกเครื่องขึ้นติดตั้ง สูงประมาณ 10เมตร หน้างานอยู่ที่ นิคมอุตสาหกรรมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานนี้จะผ่านสำเร็จไปด้วยดีไม่ได้ถ้าขาดความสามัคคีในหมู่คณะ ต้องขอขอบพระคุณเฮียปอ กับทีมงานมากๆที่ผ่านไปด้วยดี ขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆที่ไว้วางใจในการทำงานของเรา ถ้าทีมงานทำผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

อำเภอในจังหวัดมุกดาหาร