ให้บริการรถเครน25ตันจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะงานคือเป็นงานยกต้นไม้ จำพวกต้นปาล์มลงหลุมหน้าไซด์งานอยู่ที่อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ งานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างยากคนขับรถต้องมีความชำนาญเป็นอย่างมากต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากและต้องไม่ประมาณในการทำงานแม้แต่น้อย

อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่