ให้บริการรถเครน25ตันที่จังหวัดศรีสะเกษ ลักษณะงานคือเป็นงานยกโครงเหล็กขึ้นเชื่อม สูง16 เมตร ยาว24 เมตร อาจมีอุปสรรคเล็กน้อยคือฝนตกใส่หน้างาน  ติดฝนเล็กน้อยแต่งานก็ผ่านไปด้วยดีน่ะค่ะ                                                                                                                                                                         รถเครน 25 ตัน ไม่ได้แปลว่ายกของได้ 25 ตัน และรถเครน 25 ตัน ไม่ได้แปลว่ารถเครนหนัก 25 ตัน ที่ เรียกรถเครน 25 ตัน เพราะว่าการยกในอุดมคติจะยกได้ที่ 25 ตัน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆ คือ รถ เครน 25 ตัน ในการยกของที่น้ำหนักใกล้ที่สุด แทบจะชิดรถ จะยกได้ 25 ตัน แต่ทำได้แค่ยกขึ้น นิด

 

อำเภอในจังหวัดศรีสะเกษ