ให้บริการรถเครน7ตันเขตบางขุนเทียน เป็นงานเทปูนคิว 22 คิว ชั้น 2 สูง 6 เมตรเป็นเวลา 1 วันงานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนและต้องใช้ความชำนาญในพื้นที่เป็นอย่างมากงานนี้ต้องขอขอบพระคุณลูกค้ามากๆที่ไว่วางใจในการบริการรถเครน7ตันของเราต้องขอขอบพระคุณทีมงานเฮียปอและทีมงานที่น่ารักมากๆที่มีความสามัคคีในหมู่คณะจนทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถ้าทางเราทำงานผิดผลาดประการใดขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย