ให้บริการรถเฮี๊ยบ3ตันจังหวัดชลบุรี ลักษณะงานคือเป็นงานเทปูนชั้น 2 เป็นจำนวน4คิว ใช้ระยะเวลา 2ชั่วโมงงานเทปูนเป็นงานง่ายคนขับรถจะต้องรู้ว่าใช้ต้องมีบัคเก็ตไว้เทปูน งานนี้จะสำเร็จไปด้วยดีต้องขอพระคุณความสามัคคีในหมู่คณะมากๆ

อำเภอในจังหวัดชลบุรี