ให้บริการรถเฮี๊ยบ3ตันที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานยกพระหนัก 1 ตันจากหน้าโรงพยาบาลไปไว้หลังโรงพยาบาลระยะห่าง300เมตรหน้างานอยู่ที่ โรงพยาบาลสวนปรุง งานยกพระเป็นงานที่ละเอียดอ่อนต้องระมัดระวังและใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากคนขับจะรถจะรู้ได้โดยทันทีว่าต้องใส่ใจในรายละเอียดงาน

อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่