ให้บริการรถเฮี๊ยบ3.3ตันจังหวัดขอนแก่น ลักษณะงานคือเป็นงานยกเครื่องจักรหนัก 2ตันขึ้นรถแล้วขยับมาวางข้างร้าน หน้างานอยู่ที่ บี ควิกสาขาเซนทรัสพล่าซ่าขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ใช้งานเป็นเวลา 2 วัน  งานนี้จะสำเร็จไปได้ด้วยดีต้องขอขอบพระคุณ ลูกค้าเป็นอย่างสูง

 

อำเภอในจังหวัดขอนแก่น