ให้บริการรถเฮี๊ยบ5ตันที่จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะงานคือเป็นงานขนแผ่นโซล่าเซลต้นทางจากอ.เมืองจ.เชียงใหม่ ไป ปลายทางที่อ.ชัยบาดาล จ.ชัยภูมิระยะทางร่วม 641 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง6 ชม. ซึ่งงานนี้เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมาก

อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่