เฮี๊ยบ3ตันจังหวัดเชียงใหม่

เฮี๊ยบ3ตันจังหวัดเชียงใหม่

ให้บริการเฮี๊ยบ3ตันจังหวัดเชียงใหม่ รถเฮี๊ยบให้บริการจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะงานขนแผ่นพื้นจำนวน21 แผ่น จากบริษัทพิบูลย์คอนกรีต ไปที่อ.สันทราย ระยะทางประมาณ40กิโลเมตรงานนี้คนขับต้องมีความชำนาญในเส้นทางและขับแบบใจเย็นมากๆเพราะแผ่นพื้นจะแตกหรือหักได้ขั้นตอนการขนแผ่นพื้นต้องใช้ไม้รองก่อนแล้วค่อนวางแผ่นพื้นทับๆกันไป อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยหล่อ อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่ออน อำเภอแม่อาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอฮอด

Continue reading →