เฮี๊ยบ3ตันที่จังหวัดเชียงใหม่

เฮี๊ยบ3ตันที่จังหวัดเชียงใหม่

ให้บริการรถเฮี๊ยบ3ตันที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นงานยกพระหนัก 1 ตันจากหน้าโรงพยาบาลไปไว้หลังโรงพยาบาลระยะห่าง300เมตรหน้างานอยู่ที่ โรงพยาบาลสวนปรุง งานยกพระเป็นงานที่ละเอียดอ่อนต้องระมัดระวังและใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากคนขับจะรถจะรู้ได้โดยทันทีว่าต้องใส่ใจในรายละเอียดงาน อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยหล่อ อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่ออน อำเภอแม่อาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอฮอด

Continue reading →