เครน25ตันจังหวัดเชียงใหม่

เครน25ตันจังหวัดเชียงใหม่

ให้บริการรถเครน25ตันจังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะงานคือเป็นงานยกต้นไม้ จำพวกต้นปาล์มลงหลุมหน้าไซด์งานอยู่ที่อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ งานนี้เป็นงานที่ค่อนข้างยากคนขับรถต้องมีความชำนาญเป็นอย่างมากต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากและต้องไม่ประมาณในการทำงานแม้แต่น้อย อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยหล่อ อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่ออน อำเภอแม่อาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอฮอด

Continue reading →