เครน25ตันจังหวัดเชียงใหม่

เครน25ตันจังหวัดเชียงใหม่

ให้บริการรถเครน25ตันจังหวัดเชียงใหม่ งานยกตันไม้ลงหลุมจำพวกต้นตีนเป็ดขนาดใหญ่พอสมควร จำนวนหลายต้น หน้างานอยู่ที่อ.สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ต้องขอขอบพระคุณเฮียปอมากๆที่ทำให้งานนี้สำเร็จไปด้วยดี อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาว อำเภอดอยสะเก็ด อำเภอดอยเต่า อำเภอดอยหล่อ อำเภอฝาง อำเภอพร้าว อำเภอแม่วาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม อำเภอแม่ออน อำเภอแม่อาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ อำเภอเวียงแหง อำเภอสะเมิง อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสันป่าตอง อำเภอสารภี อำเภอหางดง อำเภออมก๋อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอฮอด

Continue reading →