เครน25ตันจังหวัดชัยภูมิ

เครน25ตันจังหวัดชัยภูมิ

ให้บริการรถเครน25ตันจังหวัดชัยภูมิ ลักษณะงานคือเป็นงานเทปูนค้านชั้น2 สูง 6 เมตรเป็นจำนวน20คิว คิดเป็น1วันเต็มหน้าไซด์งานอยู่ที่อ.เมืองจ.ชัยภูมิ งานนี้คนขับรถรู้เลยว่าต้องมีบัคเก็ตเทปูนคิวติดตัวไปด้วย งานนี้จะสำเร็จไปด้วยดีต้องขอขอคุณเฮียปอกับทีมงานที่น่ารักทุกๆคน อำเภอในจังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอคอนสาร อำเภอจัตุรัส อำเภอซับใหญ่ อำเภอเทพสถิต อำเภอเนินสง่า อำเภอบ้านเขว้า อำเภอบ้านแท่น อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอภักดีชุมพล อำเภอภูเขียว อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอแก้งคร้อ

Continue reading →